Du er her: Hovudsida  >  Statistikk  >  Statistikk  >  2 (Diagram)   >  Raude oppgåver  >  Nettoppgåver
  Her finn du ressursar og nivådelte oppgåver knytt til diagram. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3

Nettoppgåver (Raud)