Du er her: Hovedsiden  >  Statistikk  >  Statistikk  >  Ressurser  >  Lenkesamling
  Her finner du ressurser på tvers av hele hovedområdet statistikk. Mer stoff finner du ved å klikke på delemnene midt på sida.  
  Ressurser
 
Grønne oppgaver
 
1 2 3

Lenkesamling

Her er noen nettsteder der du kan studere hvordan statistikk blir presentert og analysert.

http://www.ssb.no/
Statistisk sentralbyrå (SSB) er det sentrale norske organet for innsamling, bearbeiding og formidling av statistikk. SSB lager offisiell statistikk og analyser om det norske samfunnet.

http://www.s-vev.no
S-vev er et internettbasert læremiddel for samfunnslære VK1, utviklet av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. På sidene er det tilgang til mye interessant statistikk i form av databaseinformasjon, tabeller og grafikk.

http://met.no/
På nettsida til Meteorologisk institutt kan du finne statistikk om været.