Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  1 (Vinklar)   >  Grøne oppgåver  >  Fleirval 2
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til vinklar. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Fleirvalsoppgåve 2 (Grøn)

Sjå nøye på figuren. Kva namn vil du setje på vinkelen som er markert?