Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  1 (Vinklar)   >  Blå oppgåver  >  Utfylling
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til vinklar. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Utfyllingsoppgåver (Blå)