Du er her: Hovudsida  >  Tal og algebra  >  Tal og algebra  >  7 (Parentesar)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til parentesar. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Utfyllingsoppgåver (Grøne)