Du er her: Hovudsida  >  Tal og algebra  >  Tal og algebra  >  5 (Positive tal mindre enn 1)   >  Raude oppgåver  >  Faktakopling
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til positive tal mindre enn 1. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgaver.  
  Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
Blå oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Faktakoplingar (Raude)