Du er her: Hovudsida  >  Tal og algebra  >  Tal og algebra  >  4 (Potensar)   >  Grøne oppgåver  >  Faktakopling
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til potensar. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Faktakoplingar (Grøne)