Du er her: Hovudsida  >  Likningar og ulikskapar  >  Likningar og ulikskapar  >  3 (Andregradslikningar)
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til andregradslikningar. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Raude oppgåver
 
Grønne oppgaver
 
Blå oppgaver
 
1 2 3 4 5

Andregradslikningar