Du er her: Hovudsida  >  Likningar og ulikskapar  >  Likningar og ulikskapar  >  2 (Likningssett)
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til likningssett. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Raude oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
1 2 3 4 5

Likningssett