Du er her: Hovudsida  >  Likningar og ulikskapar  >  Likningar og ulikskapar  >  1 (Førstegradslikningar)
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til førstegradslikningar. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5

Førstegradslikningar