Du er her: Hovudsida  >  Funksjonar  >  Funksjonar  >  1 (Koordinatsystem)
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til koordinatsystem. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Grøne oppgåver
 
Blå oppgåver
 
1 2 3

Koordinatsystem