Her finner du nivådelte oppgaver knyttet til median, typetall, gjennomsnitt og variasjonsbredde. Som i Tetra elevbøker er oppgavestoffet nivådelt i blå, grønne og røde oppgaver.  
  Blå oppgaver
 
Grønne oppgaver
 
Røde oppgaver
 
1 2 3

Median, typetall, gjennomsnitt og variasjonsbredde