Du er her: Hovedsiden  >  Prosent  >  Prosent  >  6 (Å finne flere prosentvise endringer)
  Her finner du nivådelte oppgaver knyttet til prosent - å finne flere prosentvise endringer. Som i Tetra elevbøker er oppgavestoffet nivådelt i blå, grønne og røde oppgaver.  
  Blå oppgaver
 
Grønne oppgaver
 
Røde oppgaver
 
1 2 3 4 5 6 7

Å finne flere prosentvise endringer