Du er her: Hovudsida  >  Brøk  >  Brøk  >  4 (Multiplikasjon og divisjon av brøk)
  Her finn du ressursar og nivådelte oppgåver knytte til multiplikasjon og divisjon av brøk. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4

Multiplikasjon og divisjon av brøk