Du er her: Hovudsida  >  Brøk  >  Brøk  >  3 (Addisjon og subtraksjon av brøk)
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til addisjon og subtraksjon av brøk. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4

Addisjon og subtraksjon av brøk