Du er her: Hovedsiden  >  Brøk  >  Brøk  >  3 (Addisjon og subtraksjon av brøk)
  Her finner du nivådelte oppgaver knyttet til addisjon og subtraksjon av brøk. Som i Tetra elevbøker er oppgavestoffet nivådelt i blå, grønne og røde oppgaver.  
  Blå oppgaver
 
Grønne oppgaver
 
Røde oppgaver
 
1 2 3 4

Addisjon og subtraksjon av brøk