Du er her: Hovudsida  >  Brøk  >  Brøk  >  2 (Utviding og forkorting)
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til utviding og forkorting av brøk. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Ressursar
 
Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4

Utviding og forkorting