Praktisk informasjon om verket


Her finn du ressursar og supplerande oppgåvestoff sortert etter hovudemna i matematikk for ungdoms-
skolen. Denne nettsida er ein komponent i verket Tetra, og opent tilgjengeleg for alle.

Vi vonar at lærarar og elevar vil ha god nytte av innhaldet på denne sida. Ikkje nøl med med å gi oss tilbakemelding.

Ansvarleg redaktør for Tetra og for denne nettsida er Thomas Bergesen. Informasjonsansvarleg for verket er Lena Borge.

Fagbokforlaget