Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  4 (Volum)   >  Grøne oppgåver  >  Fleirval  >  Fleirvalsoppgåve 1
  Her kjem det nivådelte oppgåver knytt til volum. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8