Du er her: Hovudsida  >  Tal og algebra  >  Tal og algebra  >  6 (Negative tal)   >  Raude oppgåver  >  Fleirval  >  Finn det rette talet
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til negative tal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Grøne oppgåver
 
Blå oppgaver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9