Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent  >  5 (Å finne førverdien)   >  Grønne oppgåver  >  Faktakoplingar  >  Ny pris og rabatt
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosent - å finne fleire prosentvise endringar. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grønne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7