Du er her: Hovudsida  >  Likningar og ulikskapar  >  Likningar og ulikskapar
  I Tetra er likningar og ulikskapar lagt til 9 og 10. årstrinn. Det vil kome meir innhald på desse sidene i løpet av 2007.  
  Grøne oppgåver
 
1 2 3 4 5
1   Førstegradslikningar
2   Likningssett
3   Andregradslikningar
4   Likningar med to ukjende
5   Ulikskapar

Matematikkord

Likning

Vi kan addere, subtrahere, multiplisere og dividere – under føresetnad av at vi gjer det same på begge sider av likninga, det vil seie held sidene i balanse eller like store. Vi kan til dømes gjere begge sider fem gonger så store.