Du er her: Hovedsiden  >  Likninger og ulikheter  >  Likninger og ulikheter
  I Tetra er likninger og ulikheter lagt til 9. og 10. årstrinn. Det vil komme mer innhold på disse sidene i løpet av 2007  
  Grønne oppgaver
 
1 2 3 4 5
1   Førstegradslikninger
2   Likningssett
3   Andregradslikninger
4   Ligninger med to ukjente
5   Ulikheter

Matematikkord


Likninger er et område innenfor algebra.