Du er her: Hovudsida  >  Funksjonar  >  Funksjonar
  Her finn du ressursar for hovudområdet funksjonar. Meir stoff finn du ved å klikke på delemna midt på sida.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3
 
1   Koordinatsystem
2   Proporsjonalitet
3   Lineære funksjoner

Matematikkord

Funksjonsuttrykket til ein lineær funksjon kan alltid skrivast på forma
y = ax + b
der a og b er tal.

Verdien til a fortel kor bratt grafen er. Vi kallar a for stigningstalet.
Verdien til b fortel kor grafen skjer y-aksen.