Du er her: Hovudsida  >  Funksjonar  >  Funksjonar
  Her finn du ressursar for hovudområdet funksjonar. Meir stoff finn du ved å klikke på delemna midt på sida.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3
 
1   Koordinatsystem
2   Proporsjonalitet
3   Lineære funksjoner

Matematikkord

Andregradsfunksjonar har den generelle formelen
y = ax² + bx + c
der ax² er andregradsleddet, bx er førstegradsleddet og c er
konstantleddet. Legg merke til at dersom
a = 0, har vi ein lineær funksjon.