Du er her: Hovedsiden  >  Funksjoner  >  Funksjoner
  Her finner du ressurser for hovedområdet statistikk. Mer stoff finner du ved å klikke på delemnene midt på sida.  
  Blå oppgaver
 
Grønne oppgaver
 
Røde oppgaver
 
1 2 3
 
1   Koordinatsystem
2   Proporsjonalitet
3   Lineære funksjoner

Matematikkord

En proporsjonal sammenheng kalles også en proporsjonalitet. Når vi tegner linja til en proporsjonalitet i koordinatsystemet, vil den alltid gå gjennom origo.