Du er her: Hovudsida  >  Statistikk  >  Statistikk
  Her finn du ressursar for hovudområdet statistikk. Meir stoff finn du ved å klikke på delemna midt på sida.  
  Ressursar
 
Grøne oppgåver
 
1 2 3
1   Tabellar
2   Diagram
3   Median, typetal, gjennomsnitt og variasjonsbreidd

Matematikkord

Sektordiagram

bruker vi når vi vil vise ei fordeling.