Du er her: Hovudsida  >  Statistikk  >  Statistikk
  Her finn du ressursar for hovudområdet statistikk. Meir stoff finn du ved å klikke på delemna midt på sida.  
  Ressursar
 
Grøne oppgåver
 
1 2 3
1   Tabellar
2   Diagram
3   Median, typetal, gjennomsnitt og variasjonsbreidd

Matematikkord

Klassar

For å systematisere registreringane kan vi samle det statistiske materialet i klassar.

Klassebreidd [0,3> [3,6> viser at observasjonen 3 skal vere med i den andre klassen.