Du er her: Hovedsiden  >  Statistikk  >  Statistikk
  Her finner du ressurser på tvers av hele hovedområdet statistikk. Mer stoff finner du ved å klikke på delemnene midt på sida.  
  Ressurser
 
Grønne oppgaver
 
1 2 3
1   Tabeller
2   Diagrammer
3   Median, typetall, gjennomsnitt og variasjonsbredde

Matematikkord

Et diagram

er en grafisk framstilling av et tallmateriale. Det kan vise forholdet mellom størrelser og utvikling over tid.