Du er her: Hovedsiden  >  Prosent  >  Prosent
  Her finner du nivådelte oppgaver knyttet til prosent - å finne delen. Som i Tetra elevbøker er oppgavestoffet nivådelt i blå, grønne og røde oppgaver.  
  Blå oppgaver
 
Grønne oppgaver
 
Røde oppgaver
 
1 2 3 4 5 6 7
1   Prosentform, brøkform og desimalform
2   Hoderegning
3   Å finne delen
4   Å finne prosenten
5   Å finne førverdien
6   Å finne flere prosentvise endringer
7   Renter

Matematikkord

Renter er prisen du betaler for å låne penger, eller det du tjener dersom du låner ut penger.