Du er her: Hovudsida  >  Brøk  >  Brøk
   
  Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
Ressursar
 
1 2 3 4
1   Storleiken til brøkar
2   Utviding og forkorting
3   Addisjon og subtraksjon av brøk
4   Multiplikasjon og divisjon av brøk

Matematikkord

Dei mest brukte overgangane mellom brøkform og desimalform er

1/2 = 0,5
1/4 = 0,25
1/5 = 0,2
1/10 = 0,1
1/100 = 0,01