Du er her: Hovudsida  >  Brøk  >  Brøk
   
  Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
Ressursar
 
1 2 3 4
1   Storleiken til brøkar
2   Utviding og forkorting
3   Addisjon og subtraksjon av brøk
4   Multiplikasjon og divisjon av brøk

Matematikkord

Ein uekte brøk

er ein brøk som er større enn 1. Han kan gjerast om til eit blanda tal.