Du er her: Hovedsiden  >  Brøk  >  Brøk
   
  Grønne oppgaver
 
Røde oppgaver
 
Ressurser
 
1 2 3 4
1   Størrelsen til brøker
2   Utviding og forkorting
3   Addisjon og subtraksjon av brøk
4   Multiplikasjon og divisjon av brøk

Matematikkord

En uekte brøk

er en brøk som er større enn 1. Den kan gjøres om til et blandet tall.