Du er her: Hovedsiden  >  Brøk  >  Brøk
   
  Grønne oppgaver
 
Røde oppgaver
 
Ressurser
 
1 2 3 4
1   Størrelsen til brøker
2   Utviding og forkorting
3   Addisjon og subtraksjon av brøk
4   Multiplikasjon og divisjon av brøk

Matematikkord

En brøk kan vi også skrive på desimalform.

1/2 = 0,5