Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar
  Her finn du ressursar til hovudområdet geometri og målingar. Meir stoff finn du ved å klikke på delemna midt på sida.  
  Ressursar
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8
1   Vinklar

2   Omkrins og lengdeeiningar
3   Areal
4   Volum
5   Konstruksjon
6   Teikningar
7   Formlikskap
8   Pytagoras

Matematikkord

Når du konstruerer bruker du passar.
Dei mest sentrale konstruksjonane er

• 60 gradars vinkel
• 90 gradars vinkel
• halvere vinkel
• nedfelle normalar (3 varianter)
• parallelle linjer

Ein kombinasjon av desse gjer deg i stand til å konstruere ulike vinklar og mangekantar.