Du er her: Hovudsida  >  Tal og algebra  >  Tal og algebra
  Her finn du ressursar til hovudområdet tal og algebra. Meir stoff finn du ved å klikke på delemna midt på sida.  
  Grøne oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1   Tal
2   Primtal
3   Desimaltal
4   Potensar
5   Positive tal mindre enn 1
6   Negative tal
7   Parentesar
8   Tal på standarform
9   Prefiks

Matematikkord

Desimaltal

Tal med komma, f.eks. 2,358.

Sifra bak kommaet heiter desimalar. Verdien av desimalane er avhengig av kva plass dei står på.

I eksemplet har 3 verdien 0,3 (tre tidelar), 5 har verdien 0,05 (fem hundredelar) og 8 har verdien 0,008 (åtte tusendelar).