Du er her: Hovudsida  >  Tal og algebra  >  Tal og algebra
  Her finn du ressursar til hovudområdet tal og algebra. Meir stoff finn du ved å klikke på delemna midt på sida.  
  Grøne oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1   Tal
2   Primtal
3   Desimaltal
4   Potensar
5   Positive tal mindre enn 1
6   Negative tal
7   Parentesar
8   Tal på standarform
9   Prefiks

Matematikkord

Faktorisering av algebrauttrykk

Når vi multipliserer med ein parentes, multipliserer vi faktoren utanfor parentesen med kvart ledd i parentesen.

Vi kan også gå motsatt veg, finne ein felles faktor i fleire ledd og setje han utanfor ein parentes.