Du er her: Hovudsida  >  Tal og algebra  >  Tal og algebra
  Her finn du ressursar til hovudområdet tal og algebra. Meir stoff finn du ved å klikke på delemna midt på sida.  
  Grøne oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1   Tal
2   Primtal
3   Desimaltal
4   Potensar
5   Positive tal mindre enn 1
6   Negative tal
7   Parentesar
8   Tal på standarform
9   Prefiks

Matematikkord

Divisjon med negative tal

Kvotienten av eit negativt og eit positivt tal er negativ.
Til dømes 12 : (–3) = –4

Kvotienten av to negative tal er positiv.
Til dømes (–12) : (–3) = 4