Du er her: Hovedsiden  >  Tall og algebra  >  Tall og algebra
  Her finner du ressurser til hovedområdet tall og algebra. Mer stoff finner du ved å klikke på delemnene midt på siden.  
  Grønne oppgaver
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1   Tall
2   Primtall
3   Desimaltall
4   Potenser
5   Positive tall mindre enn 1
6   Negative tall
7   Parenteser
8   Tall på standarform
9   Prefiks

Matematikkord

Potens

Et produkt av n like faktorer, f.eks. kan 3•3•3 skrives som 3³, og uttrykket er en potens, der 3 er grunntallet og 4 er eksponenten.
(Kan leses: ”tre i tredje” eller ”tre opphøyd i tre” eller ”tre i tredje potens”)