Du er her: Hovedsiden  >  Tall og algebra  >  Tall og algebra
  Her finner du ressurser til hovedområdet tall og algebra. Mer stoff finner du ved å klikke på delemnene midt på siden.  
  Grønne oppgaver
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1   Tall
2   Primtall
3   Desimaltall
4   Potenser
5   Positive tall mindre enn 1
6   Negative tall
7   Parenteser
8   Tall på standarform
9   Prefiks

Matematikkord

Desimaltall

Tall med komma, f.eks. 2,358.

Sifrene bak kommaet heter desimaler. Verdien av desimalene er avhengig av hvilken plass de står på.

I eksemplet har 3 verdien 0,3 (tre tideler), 5 har verdien 0,05 (fem hundredeler) og 8 har verdien 0,008 (åtte tusendeler).