Du er her: Hovedsiden  >  Tall og algebra  >  Tall og algebra
  Her finner du ressurser til hovedområdet tall og algebra. Mer stoff finner du ved å klikke på delemnene midt på siden.  
  Grønne oppgaver
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1   Tall
2   Primtall
3   Desimaltall
4   Potenser
5   Positive tall mindre enn 1
6   Negative tall
7   Parenteser
8   Tall på standarform
9   Prefiks

Matematikkord

<

Mindre enn
2 < 3
Skal leses:
2 er mindre enn 3